1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Wycieczka do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce koło Lubartowa

W dniu14 września 2016r. Zarząd Koła ZEiRP RP w Lublinie zorganizował wycieczkę integracyjną do Muzeum Zamoyskich w Kozłówce koło Lubartowa. Rezerwację zwiedzania Muzeum wyznaczoną mieliśmy na godz. 10.00. Pomimo korków na drodze zdążyliśmy dojechać do Kozłówki na czas. W tym dniu dopisała nam słoneczna pogoda. Razem było nas 33 osoby w tym dwoje osób ze Świdnika i czworo z Opola Lubelskiego. Podczas zwiedzania zespołu pałacowo-parkowego dużo informacji przekazała nam pani przewodnik o genealogii rodziny Zamoyskich i historii powstania Muzeum ze zbiorami. Podziwialiśmy portrety i obrazy rodziny Zamoyskich, portrety panujących i postacie historyczne (głównie XIX-wieczne kopie wcześniejszych wizerunków), sceny historyczne, kopie dzieł malarstwa europejskiego. Dowiedzieliśmy się, że najcenniejszymi eksponatami w Muzeum są obrazy: Pożegnanie Jana Karola Chodkiewicza z żoną przed wyprawą chocimską Józefa Oleszkiewicza z 1808 roku i odpowiadający mu obraz Śmierć Chodkiewicza w obozie pod Chocimiem Franciszka Smuglewicza. Zobaczyliśmy jeden z najstarszych obrazów w zbiorach - Pejzaż z ruinami antycznymi Johanna Oswalda Harmsa z 1672 roku. Ponadto widzieliśmy eksponaty muzealne takie jak: rzeźby,  francuskie i polskie meble w tym dwie szafy gdańskie z przełomu XVII i XVIII wieku, dwa szklane serwisy po rodzinie Zamoyskich: kryształowy, z francuskiej huty Baccarat i drugi, złocony, zdobiony herbem Zamoyskich Jelita. Naczynia srebrne i platerowane, zestaw 600 sztućców z herbem Habsburgów, francuskie świeczniki ze złoconego brązu, kałamarze, wilki kominkowe, miedziane naczynia kuchenne, wyroby jubilerskie, ceramikę dalekowschodnią i inne wyposażenia pomieszczeń pałacowych. Po zwiedzeniu Muzeum, każdy indywidualnie zwiedził piękny park otaczający pałac.

Następnie o godz. 12.00 udaliśmy się wszyscy na zaplanowanego grilla. Podczas grillowania kilka minut przeznaczone było na sprawy organizacyjne naszego Związku. Kol. Stanisław Marek - Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie w asyście Pawła Dworaka – Prezesa Koła Emerytów w Lublinie wyróżnili kol. Leona Krupę zaległym Dyplomem uznania Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej za wieloletnią pracę, poświęcenie i trwały ślad dokonań na rzecz ZEiRP RP woj. lubelskiego. Dyplom uznania podpisanyprzez Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Lublinie i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZE i RP RP w Lublinie. Następnie kol. Stanisław Marek podziękował wszystkim uczestnikom wycieczki za udział w spotkaniu i chęć integrowania się. Podziękował kol. Adamowi Maludze – V-ce Prezesowi Zarządu Wojewódzkiego w Lublinie i pełniącemu funkcję Prezesa Koła w Lubartowie za udział w spotkaniu i pomoc organizacyjną. Podziękował też zaproszonym członkom Związku z Koła w Opolu Lub. i Świdniku za udział w spotkaniu integracyjnym. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy zajęli się konsumpcją. Spotkanie przebiegało w miłej i przyjacielskiej atmosferze. Śpiewom biesiadnym i zabawie przy akompaniamencie akordeonu nie było końca. Na zakończenie spotkania, uczestnicy wycieczki zaproponowali aby częściej takie wyjazdy organizować.

Zarząd Koła ZEiRP RP w Lublinie i uczestnicy wycieczki dziękują Panu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Grzegorzowi Alinowskiemu za odpłatne udostępnienie środka transportu.

Opracował: Paweł Dworak

Zdjęcia: Adam Skowronek

Wycieczka na Roztocze

Zarząd Koła ZEiRP RP w Chełmie zorganizował w dniu 29 czerwca 2016 r. dla członków Związku wycieczkę na teren zamojszczyzny. Przy pięknej pogodzie zwiedzaliśmy; rynek wielki, katedrę, pałac zamojskich, park, szańce i nadszańce, bramę lubelską, starówkę oraz rotundę w Zamościu. Dalszym etapem był Krasnobród. Tutaj z wieży widokowej podziwialiśmy panoramę miejscowości, następnie kościół z muzeum etnograficznym, oraz kaplicę na wodzie, której moc uzdrowicielską próbowali wszyscy. Nad zalewem spożyliśmy obiad. Po obiedzie dotarliśmy do Guciowa, gdzie w skansenowej scenerii przy grillu odpoczywaliśmy. W godzinach popołudniowych udaliśmy się w drogę powrotną do Chełma.

Zarząd Koła i uczestnicy dziękują Panu Komendantowi Miejskiemu PSP bryg. Zbigniewowi Rażniewskiemu za udostępnienie środka transportu.

Oprac. J.Brzozowski

Zawody wędkarskie

            W dniu 2 lipca w Opolu Lubelskim odbyły się pierwsze zawody wędkarskie o Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP w Lublinie. Uczestnicy zawodów wspólnie z rezesami Kół i członkami Prezydium ZW oraz kibicami przyjechali już dzień wcześniej do Komendy Powiatowej PSP, gdzie powitał nas Komendant st. bryg. Marek Gogół, który jednocześnie przedstawił rys historyczny kierowanej przez 17 lat jednostki. Następnie wszyscy udaliśmy się na zwiedzanie położonego w pobliżu najnowocześniejszego w Polsce Zakładu Karnego. Po zakładzie oprowadzał nas sam Komendant więzienia, który pokazał nietypowe dla nas obiekty i miejsca oraz przekazał wiele ciekawostek z pracy z osadzonymi. Wrażenie na nas zrobiły okalające mury więzienne, zasieki druciane, spacerowniki, cele więzienne oraz rozbudowane systemy zabezpieczeń (bez wieżyczek strażniczych). Ciekawostką jest też umożliwienie osadzonym nauki, łącznie z maturą w szkole średniej i gimnazjum w budynkach szkolnych z piękną salą gimnastyczną, usytuowanych w miejscu centralnym zakładu karnego.

            Drugim punktem spotkania było posiedzenie Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, na którym między innymi zapoznano się ze stanowiskiem nowego Komendanta Wojewódzkiego w sprawie Regulaminu funduszu socjalnego. Komendant akceptuje dotychczasowe zapisy w Regulaminie a ewentualne zmiany dotyczące kryteriów dochodowych mogłyby nastąpić pod koniec bieżącego roku.  Prezes zapoznał zebranych ze stanem organizacyjnym wycieczki na Majorkę w dniach 2-9 września. Aktualnie wykupiono bilety lotnicze dla 33 osób i są jeszcze wolne miejsca zarówno w samolocie jak i w hotelu. Chętni mile widziani. Następnie odbyło się spotkanie integracyjne w „Listaszówce”, po którym uczestnicy spotkania udali się na „krótki nocleg” do hotelu, by o godz. 6.00 dnia następnego wyjechać na stawy PZW na zawody wędkarskie.

            W zawodach wzięło udział 14 zawodników reprezentujących koła Biłgoraj, Chełm, Hrubieszów, Lubartów, Lublin, Międzyrzec Podlaski, Opole Lubelskie, Puławy, Radzyń Podlaski.

Zawody poprowadził, zgodnie z wcześniej opracowanym regulaminem, Prezes Koła w Opolu Lubelskim i jednocześnie Prezes Powiatowego Związku Wędkarskiego Kolega Jurek Zaborowski.

Zwycięzcą zawodów okazał się kol. Adam Walczuk z Koła Chełm, który złowił także największą rybę. Z rąk Prezesa ZW Stanisława Marka odebrał Puchar a od właściciela sklepu wędkarskiego Kol. Zaborowskiego nagrodę rzeczową. Wszyscy pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Zarząd Wojewódzki.

            Uczestnicy wyjazdowego spotkania wrócili do domów z bagażem dodatkowych doświadczeń, doznań i wrażeń i z deklaracją powtórzenia „połowów” w przyszłym roku.

Tekst: S. Marek

Zdjęcia: A. Skowronek, A. Walczuk, M. Zaborowska

20 lecie działalności Koła ZEiRP RP w Tomaszowie Lubelskim.

W dniu 03.06.2016 r. odbyły się obchody XX - lecia powstania Koła Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w Tomaszowie Lubelskim.

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością:

  • -Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP kol. Stanisław Marek,
  • -Z-ca Prezesa ZW kol. Adam Maluga
  • -Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego kol. Adam Skowronek,
  • Członek Zarządu Wojewódzkiego kol. Halina Zięba
  • Komendanci Powiatowi PSP z Tomaszowa Lub., Hrubieszowa i Biłgoraja.
  • Prezesi Kół z powiatów Zamość, Hrubieszów i Biłgoraj oraz
  • Sekretarz Urzędu Gminy Susiec p. Tadeusz Suski.

Obchody zorganizowane zostały w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym w „Rebizantach”. Uroczystość otworzył Prezes Koła ZEiRP RP kol. Piotr Grząśko, który powitał zebranych i przedstawił program uroczystości.

Następnie rys historyczny w formie multimedialnej zaprezentował kol. Grzegorz Mazurkiewicz, przedstawiając genezę powstania związku oraz historię 20-lat działalności Koła w Tomaszowie Lub.

Po prezentacji nastąpiło wręczenie wyróżnień i odznaczeń.
Odznakę „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej” otrzymali koledzy: Bednarz Bolesław, Wójtowicz Marian, Pisarczyk Aleksander.

Dyplom Komendanta Wojewódzkiego i Prezesa Zarządu Wojewódzkiego otrzymali: Świrkowski Janusz, Kłak Adam, Grząśko Piotr, Pisarczyk Aleksander, Wójtowicz Marian, Bednarz Bolesław.

W dalszej części nastąpiły okolicznościowe przemówienia w których głos zabrali:
Prezes Zarządu Wojewódzkiego – kol. Stanisław Marek.
We własnym imieniu jak również w imieniu Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP głos zabrał st. bryg. mgr inż. Stanisław Kielech Komendant Powiatowy PSP w Tomaszowie Lub., i w dalszej kolejności przemawiali bryg. mgr inż. Piotr Kierepka Komendant Powiatowy PSP z Hrubieszowa i st. bryg. mgr inż. Krzysztof Michoński Komendant Powiatowy PSP z Biłgoraja.        
W imieniu Wójta Urzędu Gminy Susiec głos zabrał Sekretarz Urzędu Gminy p. Tadeusz Suski.

Na zakończenie kilka słów do zebranych wygłosił też kol. Adam Maluga z-ca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego.

Dalszą uroczystość uświetniała orkiestra podwórkowa p.n. „Kapela Tomaszowska”.

tekst: Grzegorz Mazurkiewicz

Dzień Strażaka 2016 w Radzyniu Podlaskim

Miesiąc maj, to tradycyjny okres obchodów Dni Ochrony Przeciwpożarowej. Stało się tradycją w radzyńskiej komendzie organizowanie uroczystości skupiającej funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz emerytów i rencistów pożarnictwa w dniu 4 maja 2016 r.. Spotkanie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej oraz emerytów i rencistów pożarnictwa powiatu radzyńskiego zostało rozpoczęte Mszą Świętą za zmarłych funkcjonariuszy straży pożarnej, a także o błogosławieństwo Boże dla strażaków żyjących – byłych i obecnie pełniących służbę oraz ich rodzin.

Jak w roku ubiegłym, przyjęli zaproszenie i koncelebrowali Mszę Świętą proboszczowie radzyńskich parafii: ksiądz prałat Roman Wiszniewski, ksiądz prałat Henryk Hołoweńko, ksiądz kanonik Andrzej Kieliszek i ksiądz Henryk Och – powiatowy kapelan strażaków. Byli z nami także w tym dniu starosta radzyński Lucjan Kotwica i wicestarosta Jan Gil.

Homilia wygłoszona przez dziekana dekanatu radzyńskiego ks. prałata Romana Wiszniewskiego nawiązywała w tym roku przede wszystkim do życiorysu i cnót patrona strażaków Św. Floriana. Po Mszy Świętej wszyscy zebrani przemieścili się do sali konferencyjnej Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdzie została przedstawiona okolicznościowa prezentacja, nawiązująca do początków ochrony przeciwpożarowej w powiecie radzyńskim (druga połowa XIX wieku i okres do I wojny światowej).

Następnym punktem programu był przejazd uczestników na radzyńskie cmentarze i zapalenie zniczy na grobach zmarłych strażaków. Podsumowaniem uroczystości było spotkanie sportowo – obronne, w tym zawody strzeleckie o puchar Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim. Spotkanie zakończyło się spożyciem tradycyjnej grochówki oraz potraw grillowych.

W załączeniu zdjęcia ze spotkania w dniu 4 maja 2016 r.

Licznik odwiedzin

8520855
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
262
1527
8818
7878433
28638
39695
8520855