1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

Kontakt

00-891 Warszawa
ul. Chłodna 3
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
NIP 527-23-12-733
KRS 0000159843
REGON 016400767

Rocznicowy maj – 2015 w Gryficach

 Rok 2015, to rok jubileuszy w ochronie przeciwpożarowej w kraju, województwie, powiecie i jednostkach OSP. Przypomnieć należy rok 1950, kiedy to została uchwalona pierwsza nowatorska ustawa o ochronie przeciwpożarowej, kiedy to utworzone zostały państwowe organy ochrony przeciwpożarowej.

Rok 1995 – to emeryci pożarnictwa powiatu gryfickiego utworzyli Koło Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. Zaczynając od 9-cioosobowego składu po 37 obecnych członków Koła. Służą tym najbardziej potrzebującym pomocy, gdyż lata swoje robią i każdy gest ze strony Związku przyjmowany jest z wielką radością, a szczególnie przez emerytów i niebędącymi członkami Koła kolegami i wdowami po zmarłych funkcjonariuszach.

Rok 1945 – potrzeba chwili spowodowała konieczność tworzenia oddziałów samoobrony przed grupami szabrowników i podpalaczy. Z czego się dało kompletowano porzucony poniemiecki sprzęt, remontowano go i nim ratowano życie i mienie przybyłych tu Polaków. Działalność tą często przepłacano swoim życiem. To były ochotnicze straże pożarne. Dziś zmienił się profil ich działania i nastąpiło ich techniczne przeobrażenie. OSP Gryfice, OSP Trzebiatów, OSP Płoty są dziś nie do poznania. Członkowie ZEiRP RP w Gryficach tym przekształceniom dołożyli swoją cegiełkę. Kilku z nich już odeszło na wieczną służbę. W szeregach tych OSP są jeszcze do dzisiaj funkcjonariusze emeryci naszego Koła, m. in.: poniżej podpisany, aktualny Prezes OSP Gryfice, Skarbnik Zarządu Koła ZEiRP RP i inni. Godne to podziwu zaangażowanie.

Z tych to okazji choć nie wszędzie zostaliśmy zauważeni m.in. uczestniczyliśmy:

- członkowie Zarządu Koła brali udział w uroczystym apelu funkcjonariuszy pożarnictwa z władzami samorządowymi.

- wspólne spotkanie integracyjne emerytów z rodzinami i funkcjonariuszy pożarnictwa będących w służbie.

- udział w obchodach 70 – lecia powstania OSP Trzebiatów uhonorowaniem „Złotym Znakiem Związku OSP RP” naszego najstarszego emeryta st. ogn. poż. w st. spocz. Józefa Modrzejewskiego.

- udział w uroczystości 70 – lecia powstania OSP Gryfice, gdzie w działaniu tej jednostki najwięcej jako funkcjonariuszy i członkowie OSP uczestniczyliśmy. Były to czasy, kiedy nie było w Gryficach Jednostki Ratowniczo – gaśniczej. Koło nasze stało się również jednym z fundatorów sztandaru dla tej OSP wbijając w jej drzewce symboliczny gwóźdź.

Warto było pamiętać o tych symbolicznych datach, które z biegiem historii mijają, a jeszcze żyjący dla potomnych o nich pamiętają.

     Prezes Koła             

     ZEiRP RP w Gryficach               

mł. bryg. w st. spocz. Leonard Rysak

 

20- lecie Związku w woj. zachodnio - pomorskim

W dniu 8 grudnia 2014 r. w Policyjnym Ośrodku Wypoczynkowo – Szkoleniowym „KROKUS” w Unieściu – Mielno zorganizowaliśmy uroczyste obchody 20 lecia Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w województwie zachodniopomorskim, połączone z tradycyjnie obchodzonymi i przeniesionymi uroczystościami Emeryckiego Dnia Strażaka 2014 oraz spotkaniem opłatkowym.

Gospodarzami uroczystości byli działacze z naszego koła w Koszalinie, pod kierownictwem Prezesa Zarządu koła kol. Hieronima Koseckiego – Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego.

W uroczystościach tych uczestniczyło liczne grono dotychczasowych działaczy Związku od chwili jego powstania z b. województw szczecińskiego i koszalińskiego oraz kilka kół z b. województw; słupskiego, gorzowskiego i pilskiego. Gośćmi naszymi byli nadbryg. Henryk Cegiełka Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Dh. inż. Stanisław Dycha – Prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Szczecinie, Zachodniopomorski Kapelan Strażaków ks mł. bryg. Ryszard Szczygieł oraz panowie komendanci miejscy i powiatowi Państwowej Straży Pożarnej.

W tym zacnym gronie i w pięknej nadmorskim regionie podsumowaliśmy naszą działalność w mijającym jubileuszowym okresie.

Historyczną drogę w okresie tego dwudziestolecia przypomniał w swoim wystąpieniu płk poż. w st. spocz. Albin Piątkowski – prezes Zachodniopomorskiego Zarządu Wojewódzkiego Zawiązku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

Komendant Wojewódzki PSP dokonał odznaczenia niżej wymienionych działaczy naszego Związku odznaką „Za zasługi dla Ochrony Przeciwpożarowej”.

 1. Kazimierz GÓRKA

 2. Ryszard JASIURSKI

 3. Wiesław RUSIN

 4. Jan STEFANOWICZ

 5. Stanisław ŁAGONDA

Niżej wymienieni działacze i funkcjonariusze zostali wyróżnieni przez Prezydium Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP - Odznaką Honorową „Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej”:

 1. nadbryg. Henryk CEGIEŁKA – Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,

 2. st. bryg. mgr inż. Jacek STAŚKIEWICZ – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie,

 3. Alicja JURKIEWICZ

 4. Aurelia PRZYGODZKA

 5. Henryk STRÓŻYNA

 6. Bernard PITALA

 7. Antoni KANIGOWSKI

 8. Jan LENARD

 9. Marek SZAREJKO

 10. Kazimierz PRUCHNIAK

 11. Zbigniew KLICH

 12. Józef PRYMKA

 13. Andrzej JARONIK

 14. Józef NOWIK

 15. Piotr HYLA

Nasi Goście, działacze wojewódzkiej naszej organizacji z całego jubileuszowego okresu, prezesi kół terenowych Związku otrzymali pamiątkowe medale 20 lecia naszego Związku, a kol. Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego ZEiRP RP kol. Władysław Surdy – otrzymał specjalny bon za Jego bardzo zaangażowaną działalność włącznie z pełnionymi cotygodniowymi dyżurami w naszym biurze. Wśród najstarszych działaczy obecny był delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów naszego Związku i pierwszy Prezes szczecińskiego koła Związku Pan płk poż. w st. spocz. Bolesław Wybranowski.

W swoich wystąpieniach Panowie nadbryg. Henryk Cegiełka i dh Stanisław Dycha podziękowali naszym działaczom za ich aktywną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej i w trosce o weteranów służby pożarniczej oraz ich rodzin i życzyli dalszej aktywności w trosce o weteranów służby i kontynuowania współpracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej, co zostało także wyrażone w Ich specjalnych listach, skierowanych do naszej organizacji.

Były też wspaniałe życzenia z okazji świat Bożego Narodzenia i na Nowy Rok.

Następnie ks. Ryszard Szczygieł przeprowadził część liturgiczną związaną z przygotowaniami do podzielenia się opłatkiem, wspominając w swojej krótkiej homilii o szczególnej duchowej wymowie Święta Bożego Narodzenia i o znaczącej misji zawodu strażaka oraz działań społecznych prowadzonych w na rzecz weteranów służby pożarniczej w szczególności w ramach obchodzących swoje 20 lecie ogniw Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa.

Następnie podzielono się opłatkiem, łącząc niejednokrotnie swoje indywidualne życzenia z krótkimi służbowymi retrospektywnymi refleksjami.

Liczny udział działaczy naszego Związku był możliwy dzięki zapewnieniu środków transportu przez komendy Państwowej Straży Pożarnej, za co Panu Komendantowi Wojewódzkiemu i panom komendantom miejskim i powiatowym Państwowej Straży Pożarnej bardzo dziękujemy.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA.

Albin Piątkowski i Władysław Surdy.

 

20 – lecie powołania ZEiR P RP na sportowo, rodzinnie i słodko w Gryficach

W sobotę 18 października 2014 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach odbył się jubileuszowy X Memoriał im. Krzysztofa Bobra w piłce siatkowej . Memoriał nam wszystkim przypomniał sylwetkę strażaka, który wielokrotnie reprezentował tutejszych funkcjonariuszy na różnego rodzaju zawodach w piłce siatkowej. Była to również okazja do wspomnień o zmarłych funkcjonariuszach i możliwość spotkania się obecnych funkcjonariuszy w służbie z emerytami. W turnieju uczestniczyło 6 drużyn. Cały turniej mający charakter dobrej zabawy przebiegał w bardzo dobrej atmosferze w myśl zasady fair play. Otwarcia turnieju dokonała wdowa po zmarłym Larysa Bober wraz z obecną na turnieju rodziną. Gościem turnieju był st. bryg. Edward Pruski były Komendant PSP w Gryficach, który z okazji 20-lecia powstania ZEiRP RP został uhonorowany Medalem 20 – lecia ZEiRP RP.

Po zakończeniu turnieju dalszy ciąg uroczystości związanej z 20-leciem powstania ZEiRP RP odbył się na uroczystym wspólnym rodzinnym pikniku. Podczas jego trwania Prezes Koła L. Rysak przypomniał krótką historię powołania ZEiRP RP jego cele, zadania oraz aktualnie realizowane zadania. Z tej okazji zostały przypomniane wspomnienia, które uwiecznione zostały na kartach historii istniejącej kroniki koła w myśl hasła „Kto zapomina o przeszłości jest bez przyszłości ”. Komendant Powiatowy PSP w Gryficach D. Sobczyk przedstawił kierunki współpracy jaka realizowana jest przez Komendę z tut. kołem. Jest ona na bieżąco prowadzona i uzupełniana o nowe formy z korzyścią dla wspólnego dobra. Przez cały czas trwania pikniku przygrywał zespół muzyczny. Zarząd Koła ufundował dla wszystkich uczestników pikniku okolicznościowy słodki tort, który został sprawiedliwie pokrojony i rozdany.

Dzień 20-lecia powołania ZEiRP RP przebiegał w prawdziwie rodzinnej atmosferze . Życzeniem wszystkich było aby obecni na pikniku mogli spotkać się za następne 20 lat z w pełnym składzie osobowym .

Prezes

Zarządu Koła ZERP RP

w Gryficach

mł. bryg. w st. spocz. Leonard Rysak

 

 

 

Spotkanie w Szczecinie.

Dnia, 4 lipca 201 4. w pięknej świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Smerdnicy, Prezes Koła Nr 1 Helena Wesołowska i Prezes Koła Nr 2 Janusz Bartosiński, Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP zorganizowali uroczysty Dzień Strażaka. Uroczystość zorganizowano dzięki przychylności Prezesa dh Antoniego Bieli oraz Zarządu OSP Smerdnica, który od dziesięciu lat udostępnia naszym Emerytom swoją świetlice oraz wspomaga w obsłudze spotkań. Najważniejsi byli emeryci i renciści z małżonkami i wyróżniający się działacze naszej organizacji.

Szczególnymi gośćmi byli; 

 1. Albin Piątkowski – Prezes Zarządu Głównego i Wojewódzkiego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,

 2. mł. bryg. mgr inż. Robert Wnukiewicz- Zastępca Komendanta PSP w Szczecinie,

 3. bryg. Jarosław Jarczewski – Dowódca JRG Nr 1 PSP w Szczecinie,

 4. mł. bryg. mgr inż. Lucjan Ogiejko –Naczelnik Wydziału Logistycznego Komendy Miejskiej PSP w Szczecinie,

 5. Przedstawiciele Zarządu OSP w Smerdnicy ;

 •  Dh Antoni Biela – Prezes
 • Dh Jadwiga Cymerman

 • Dh Halina Parzych. 

 1. Ludwik Sabeł - Prezes Koła ZEiRP RP w Myśliborzu,

 2. Eugeniusz Kuliś - Prezes Koła ZEiRP RP w Pyrzycach.

 W okolicznościowym wystąpieniu Prezesa Zarządu Wojewódzkiego, zapoznał z programem obchodów Dwudziestolecia naszego Związku oraz bieżącymi sprawami. Przypomniał o możliwości skorzystania z Ubezpieczenia Allianz dla Emerytów Straży Pożarnej, a zebranym złożył życzenia z okazji Dnia Strażaka

 W krótkich wystąpieniach głos zabrali i życzenia złożyli; Zastępca Komendanta PSP, Prezes OSP,

 Prezes Koła ZEiRP RP w Myśliborzu. Prezes ZG i ZW płk poż w st. spocz. Albin Piątkowski na wnioski Prezesów Koła Nr1 i Nr 2 w Szczecinie, odznaczył niżej wymienionych działaczy „Medalami Dwudziestolecia” Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP: 

 1. Alicja Jurkiewicz,

 2. Danuta Sowa,

 3. Krystyna Olejnik,

 4. Krystyna Mowel,

 5. Maria Kubera,

 6. Grażyna Lachowska,

 7. Bożena Tadra,

 8. Józef Kościołek,

 9. Waldemar Piwko,

 10. Stanisław Juras,

 11. Jerzy Judek,

 12. Wacław Skotnicki,

 13. Albin Jaremek,

 14. Tadeusz Śmigiel,

 15. Jan Bałka,

 16. Zbigniew Możejeski,

 17. Józef Jabłoński,

 18. Henryk Walasek.

 Tradycyjnie wszyscy zostali ugoszczeni wyśmienitymi daniami i napitkami, a rozmowy koleżeńskie, zagłuszała wspaniała orkiestra zachęcając swoimi przebojami do tańca i pląsom nie był końca, bawili się wyśmienicie wszyscy.

 

 Opracował: Albin Piątkowski, Władysław Surdy 

 

 

Świąteczny Maj w Gryficach – 2014 r.

Dni Ochrony Przeciwpożarowej i Dzień Strażaka w tym roku rozpoczęliśmy od udziału w dniu 4. maja 2014 r. we mszy św. w Kościele pw. Św. Floriana w Przybiernowie, gm. Brojce. Mszę celebrowali: kapelan strażaków pow. Gryfice ks. J. Pastryk oraz proboszcz parafii pw. WNMP w Gryficach ks. K. Półtorak – dziekan. Msza odprawiona była za zmarłych funkcjonariuszy, emerytów, rencistów pożarnictwa oraz członków OSP z terenu powiatu.

Oprócz sztandarów KP PSP i OSP we mszy św. uczestniczyli: Wicemarszałek Sejmiku Wojewódzkiego p. J. Rzepa, wójt Gminy Brojce, prezes ZP ZOSP Gryfice i funkcjonariusze pożarnictwa, członkowie OSP, emeryci i renciści koła Związku ERP RP w Gryficach.

W dniu 23.05 br. zorganizowane zostało spotkanie integracyjne dla emerytów i rencistów pożarnictwa, funkcjonariuszy pożarnictwa aktualnie zatrudnionych w Komendzie Powiatowej i JRG z rodzinami. Gościnnie uczestniczył w spotkaniu przedstawiciel koła seniorów przy OSP Trzebiatów. Spotkanie zostało wykorzystane do omówienia najważniejszych aktualnych spraw z życia związku, m. in.: organizacji w br. obchodów 20 –lecia powołania naszego związku, przedstawienia nowej oferty ubezpieczeniowej w firmie Alianz dla emerytów i rencistów oraz funkcjonariuszy pożarnictwa.

W związku ze złożeniem do Zarządu Koła ZERP RP deklaracji o przyjęcie na członka koła przez P. Jacka Klupa z terenu KP PSP Kamień Pom., został on oficjalnie przedstawiony i przyjęty w szeregi związku emerytów i rencistów koło w Gryficach.

Spotkanie to przy wspólnym ognisku i muzyce dostarczyło dużo wrażeń, posłużyło wspólnej integracji środowiska pożarniczego i ich rodzin tutejszego powiatu.

26.05. br. członkowie Zarządu Koła ZERP RP uczestniczyli w uroczystym apelu funkcjonariuszy pożarnictwa KP PSP Gryfice z okazji pożegnania Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. poż. Edwarda Pruskiego. Komendant Powiatowy został przeniesiony do dalszej służby w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu na stanowisko Zastępcy Komendanta Szkoły. Na apelu obecni byli Poseł na Sejm RP T. Oświęcimski, Komendant Wojewódzki PSP w Szczecinie nadbryg. H. Cegiełka, Starosta Powiatu K. Sać, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu, delegacje OSP i przedstawiciele służb mundurowych. Odchodzący Komendant Powiatowy PSP w pożegnalnym wystąpieniu skierował również słowa podziękowania do naszych emerytów za dobrą współpracę i utrzymanie więzi. Delegacja naszego koła złożyła słowa podziękowania na ręce odchodzącego Komendanta Powiatowego za dobrą współpracę, za wspólne wypracowane formy organizacji pracy, które służyły wspólnym celom łączenia zawodowego środowiska pożarniczego powiatu. Przekazano również życzenia powodzenia w dalszej służbie i żeby dobrze wspominał lata pracy w Gryficach.

Wszystkie te wspólne spotkania byłych funkcjonariuszy i aktualnie pełniących służbę funkcjonariuszy przyczyniły się do dalszego pogłębienia integracji środowiska pożarniczego w powiecie.

Prezes

Zarządu Koła ZERP RP

w Gryficach

mł. bryg. w st. spocz. Leonard Rysak

Zdj. nr 1 goście uroczystego apelu.

Zdj. nr 2 pożegnanie przez delegację emerytów.

Licznik odwiedzin

8520795
Dziś
Wczoraj
Ten tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Całkowity
202
1527
8758
7878433
28578
39695
8520795